Regler


TÄVLINGSREGLER & BESTÄMMELSER 2016


Klassindelning

F16-17 flickor födda 1999 eller senare
F14-15 flickor födda 2001 eller senare
F13 flickor (9-manna) födda 2003 eller senare
F12 flickor födda 2004 eller senare (9-manna)

P16-17 pojkar födda 1999 eller senare
P15 pojkar födda 2001 eller senare
P14 pojkar födda 2002 eller senare
P13 pojkar (9-manna eller 11-manna), födda 2003 eller senare
P12 pojkar födda 2004 eller senare (9-manna)

Disponering av spelare

Förening som deltar med mer än ett lag i samma åldersklass får ej flytta spelare mellan lagen. 
För övrigt disponerar föreningen spelarna i de olika lagen efter eget godtycke. Det är tillåtet att spela i äldre åldersklasser och flickor får spela med pojkar förutsatt att de har rätt ålder.

Dispenser

Inga generella dispenser gäller under turneringen. 
Lag som har beviljade individuella distriksdispenser kan överföra dessa till Skadevi Cup (max två per lag) genom att sända oss en kopia av dispensbeslutet. 
Övriga dispenser medges endast vid särskilda fall och för max två spelare per lag.
Dispenser tillåts inte alls i klasserna P16-17 och F16-17.

Priser

A-slutspel 
Skadevi Cups pokal till segraren, tvåan och trean i varje klass. Medaljer till spelarna i de tre främsta lagen. (19 st medaljer, P12 & F12 17 st). 
B-slutspel 
Skadevi Cups lilla pokal till segrande lag. Medaljer till spelarna i de två främsta lagen i varje klass. (19 st medaljer, P12 & F12 17 st). 
Lag som har fler än 17/19 st deltagare kan beställa kompletterande medaljer i sekretariatet. Dessa skickas efter cupen och betalas av respektive förening mot postförskott.

Regler

Skadevi Cup spelas efter Svenska Fotbollförbundets regler och bestämmelser.

Spelare / Avbytare

Till varje match får laget bestå av max 18 spelare, varav sju avbytare (P12 & F12: max 16 spelare, varav sju avbytare). Spelare får ej representera föreningen i båda klasserna (9 manna / 11 manna) i F13 och P13.
 Byte av spelare skall tillämpas genom s.k. ”flygande byten”. Byten skall ske vid mittlinjen. Inkommande spelare får ej beträda planen innan utgående spelare lämnat planen.

Utvisning

Spelare som utvisas (oavsett utvisningens art) får inte delta i lagets nästkommande match i turneringen. Det åligger laget att tillse att spelare som utvisats inte deltar i nästkommande match. Utvisning för grov förseelse åtföljs alltid av rapport från domaren till tävlingsjuryn som beslutar om eventuell bestraffning.

Gruppspel

Spelas som enkelserie (dubbelserie kan förkomma i specialfall). Speltid 2x25 minuter (P12 & F12 2x20 minuter) med fem minuters halvtidspaus. Ettan och tvåan i varje grupp går till A-slutspel. Trean, fyran och femman går till B-slutspel. Lagens placering efter gruppspelet bestäms av följande: 
1. Antal poäng. 
2. Målskillnad. 
3. Flest gjorda mål. 
4. Inbördes möte. 
5. Straffsparkar. 
(W.O. = 2-0)

Slutspel

Spelas enligt utslagsmodellen. Speltid 2x25 minuter (P12 & F12 2x20 minuter) med fem minuters halvtidspaus.
Vid oavgjort resultat tillgrips straffsparkstävling enligt SvFF:s bestämmelser.
Varje lag skjuter växelvis 5 straffsparkar vardera med olika spelare.
Är det fortfarande oavgjort fortsätter lagen att skjuta straffar, en straffspark i taget med nya spelare tills avgörande sker. Varje straffspark läggs av olika spelare och alla spelare som är berättigade att delta i straffsparkstävlingen måste lägga en straffspark
innan någon spelare får lägga en andra straffspark. ”Retur” är inte tillåten i straffsparkstävling. Boll som träffar målramen och är på väg från målet räknas som missad liksom vid målvaktsparad.
I A-finalerna spelas förlängning med sudden death i 2x5 minuter före ev. straffsparkar. I A-slutspelet spelas också match om 3:e pris i samtliga klasser.


Protester

Protest skall lämnas in skriftligt senast 30 minuter efter avslutad match. Protest och protestavgift om 500:- lämnas till sekretariatet. Avgiften återbetalas om protesten bifalles.

Utrustning

Godkända benskydd är obligatoriskt i alla åldersklasser. P17, P15, P14, P13 och F17 spelar med bollstorlek 5. F14, F13, P12 och F12 spelar med bollstorlek 4.

Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av representanter från tävlingsledningen Skadevi Cup, Skövde Fotbolldomarklubb och arrangörsklubben IFK Skövde Fotboll.
Tävlingsjuryn kan besluta om sanktioner om lag eller dess supportrar ej följer tävlingsbestämmelser eller ordningsregler, eller agerar osportsligt. Vid första tillfället ges en varning, vid upprepade förseelser kan diskvalificering av ledare eller uteslutning av laget ske.

Övrigt

Varje lag är skyldigt att hålla med en linjeman.

Klass för funktionsnedsatta

En klass för funktionsnedsatta ingår i Skadevi Cup. Klassens tävlingsrelger fastställs av Skadevi Cup tillsammans med Västergötlands Handikappidrottsförbund

Glöm ej

Matchrapporten i plansekretariatet ska direkt efter match signeras av båda lagens ledare.Kommentarer